Monthly Archives: Maj 2012

2. spotkanie

24 maja 2012 r. odbyło się w Ignatianum spotkanie grupy podczas którego poruszone zostały następujące kwestie:

 1. Plan włączenia się w obchody roku A. Turinga.
 2. Referat R. Janusza „Program dla Wszechświata” na temat filozoficznego znaczenia języków obiektowych dla filozofii wraz z dyskusją.
  Streszczenie:
  Głównym problemem większych systemów informatycznych jest „odgadnięcie” obiektowej ontologii, która „pasuje” do ujęcia danego problemu. Niepoprawna ontologia (np. pominięcie fundamentalnych obiektów czy relacji) prowadzi do szybkiego kolapsu systemu informatycznego. Podobnie jest z jakąś niepoprawną teorią fizyczną czy filozoficzną. Jednakże „odgadnięcie” właściwej ontologii w jakiejś nietrywialnej dziedzinie informatycznej jest niejako czystym problemem filozoficznym. Języki obiektowe pozwalają ująć znacznie więcej niż jedynie kompilowalny kod maszynowy. Można nimi teoretycznie opisać np. filozoficzne zagadnienia typu metafizycznego. Dzięki temu języki te mają większą racjonalną otwartość niż Turingowskie programy. Nasz unikatowy obiekt – Wszechświat nie jest mechaniczną, jednowymiarową taśmą. Wszechświat ma wpisaną w siebie informację – swój głębszy, racjonalny program, którego skrawki możemy odkrywać w naszych matematycznych i etycznych obiektach. (Robert Janusz)

W spotkaniu brali udział:

 1. M. Hohol
 2. R. Janusz
 3. M. Karolczak
 4. A. Koleżyński
 5. R. Piechowicz
 6. P. Polak
 7. P. Urbańczyk
 8. M. Wilkowska

Następne spotkanie odbędzie się w czwartek 28 czerwca 2012 r.

2012 – Rok Alana Turinga

Alan Turing Year (logo)Równo za miesiąc, 23 czerwca 2012 r. przypadnie 100. rocznica urodzin wybitnego matematyka i założyciela informatyki – Alana M. Turinga. W związku z tą rocznicą na całym świecie przygotowane zostało wiele okolicznościowych wydarzeń (niestety do tej pory w Polsce nie zaplanowano żadnego). Pokaźny zbiór informacji na ten temat dostępny jest pod adresem http://www.turingcentenary.eu/ (PP)

Granice nauki – wykład: filozofia w informatyce

Zapraszam serdecznie na wykład otwarty o filozofii w informatyce w ramach cyklu „Granice nauki”. Celem wykładu będzie przybliżenie głównych wątków współczesnej filozofii w informatyce. Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie. Szczególnie zapraszam do udziału w dyskusji po wykładzie

Prezentacja multimedialna dostępna jest tutaj (format ODP).

Paweł Polak

.