Monthly Archives: Styczeń 2014

15. spotkanie – Koncepcja nadejścia osobliwości technologicznej według Raymonda Kurzweila

Kolejne spotkanie grupy badającej recepcje założeń filozoficznych w informatyce zostało poświęcone futurystycznej teorii postępu technicznego. Sławomir Wilk w swoim refereracie „Koncepcja nadejścia osobliwości technologicznej według Raymonda Kurzweila”, przybliżył uczestnikom wizję  jednego z największych entuzjastów transhumanizmu.

Ray Kurzweil twierdzi, że zarówno ewolucja biologiczna i technologiczna podlegają takim samym prawom. Korzystając z uogólnionego prawa Moore’a przekonuje, iż każda kolejna zmiana zachodzi  szybciej. W najbliższej dekadzie pojawi się tyle innowacji, ile miało miejsce w ostatnim stuleciu. Ostatecznie postęp techniczny musi doprowadzi do pojawienia się technologicznej osobliwości. W hipotetycznym momencie rozwój sztucznej inteligencji dojdzie do punktu, w którym przewyższy ludzką inteligencję, radykalnie zmieniając cywilizację i ludzką naturę. W wyniku tych zmian, coraz bardziej zdominowany przez niebiologiczne składniki, człowiek zyska nieśmiertelność. Kurzweil zyskuje zarówno rzesze zwolenników i przeciwników. Ci pierwsi z niecierpliwością wypatrują nadejścia osobliwości. Krytycy wskazują na aspekt mistyczny tej idei oraz na to, że przepowiednie dotyczące bliskiej przyszłości opierają się na niepełnej i niewystarczającej wiedzy.

Podczas dyskusji uczestnicy zastanawiali się jakie skutki dla ludzkości przyniosłaby taka rewolucja i jaki byłby, w jej wyniku, wymiar człowieczeństwa. Rozpatrywano również adekwatność prognozowanych przez Kurzweila ram czasowych.

W spotkaniu wzięli udział:

R. Janusz
P. Polak
M. Wilkowska
P. Urbańczyk
S. Wilk
P. Gumułka
J. Bugajski
A. Sarosiek