Monthly Archives: Marzec 2014

17. spotkanie – Era of Cognitive Computing?

smart-machines-book-coverReferat pt. „Era of Cognitive Computing?” podczas marcowego spotkania (20.03.) grupy wygłosił p. Krzysztof Czarnecki (IBM). Wystąpienie przybliżało aktualne wyzwania stojące przed informatyką oraz kierunki rozwoju oprogramowania. Podstawą refleksji stała się książka Smart Machines… Doskonałą ilustrację poruszanych problemów stanowi prezentacja towarzysząca wykładowi K. Czarneckiego.

 

Głównym założeniem przyjmowanym w strategicznym planowaniu rozwoju w IBM jest komplementarność komputera i człowieka. Więcej na ten temat można znaleźć na stronach IBM Research: http://www.research.ibm.com/cognitive-computing/ Z punktu widzenia filozofii szczególnie interesująca jest zmiana w podejściu do komputerów, oprogramowania i roli obliczeń.

Uczestnicy spotkania:

  1. K. Czarnecki
  2. P. Gumułka
  3. R. Janusz
  4. P. Polak

*  *  *

 Dla uzupełnienia warto obejrzeć krótki wywiad z J.E. Kellym III na temat kognitywnej informatyki:

Ciekawym uzupełnieniem wystąpienia jest interesujący film opracowany przez IBM Research, w którym jest mowa o podstawowych założeniach odnośnie przyszłego rozwoju informatyki (Daniel Hillis, Daniel Kahneman, Thomas Malone i in.).

i jeszcze jeden film ukazujący specyfikę cognitive computing widzianą oczyma twórców z IBM:

O problemach nadmiaru danych (Big Data), konieczności wyjścia poza dotychczasowy model przetwarzania danych oparty na architekturze von Neumanna i nadchodzącej rewolucji opowiada Darhmenda Modha:

Interesującym przykładem zastosowań tych rozwiązań z dziedziny szeroko rozumianej sztucznej inteligencji są programy wspomagające diagnozy medyczne. Niektóre z własności opracowanego przez IBM programu WatsonPaths prezentuje poniższy materiał:

Fragment książki można przeczytać tutaj: http://www.scribd.com/doc/146316241/Smart-Machines-IBM%E2%80%99s-Watson-and-the-Era-of-Cognitive-Computing

Filozofia i Matrix – Powrót do źródła

W swojej książce, C:\>Czym jest wirtualność. Matrix jak model rzeczywistości wirtualnej_, Jacek Gurczyński napisał: „… rzeczywistość wirtualna jest pewnym rodzajem rzeczywistości funkcjonalnie odpowiadającym światu realnemu lub nawet go przewyższającym (egzystencjalnie, funkcjonalnie, jak również pod względem możliwości przeżywania doświadczeń – tych znanych nam ze świata realnego, jak i tych, które dotychczas pozostawały jedynie w sferze wyobrażeń lub fikcji).”

 

W filmie, William Irwin zebrał wypowiedzi kilku filozofów. Starają się oni przedstawić ontologiczne pytania, które odnajdują w fabule braci Wachowskich. Czym jest rzeczywistość i jak ją zdefiniować? Pojawiają się tu podsumowania klasycznych odpowiedzi na kartezjański sceptycyzm (David Mitsuo Nixon) jak i  całkowite odrzucenie materializmu (Daniel Barwick). Przedstawione są również wypowiedzi chrześcijańskich i buddyjskich myślicieli. Matrix nie umknął też uwadze współczesnych komentatorów pop-kultury (Slavoj Žižek), przedstawiających przewrotną wizję współczesnej ludzkiej kondycji.