Monthly Archives: Maj 2014

19. spotkanie – Filozoficzne aspekty systemów operacyjnych

IT-Support-Operating-System29 maja odbyło się w Akademii Ignatianum spotkanie grupy. Tym razem zostało poświęcone filozoficznym aspektom związanym z systemami operacyjnymi. Problem ten przedstawił Daniel Bełdowski.

Na początku, Daniel Bełdowski zapoznał zebranych z funkcjami, jakie pełną systemy operacyjne. Zaprezentował też ich rodzaje i własności. Systemy operacyjne nie tylko mają za zadanie stworzenie wirtualnej maszyny i udostępnienie środowiska dla innych programów, lecz przede wszystkim pełnią rolę pośrednika między użytkownikiem a sprzętem. Ciekawą kwestią jest wielowarstwowa rzeczywistość, która skrywa się pod działaniem systemów operacyjnych. Ukryte przed użytkownikiem realizacje procesów tworzą różne typy bytów, które zmuszają do refleksji nad ontologią sprzętu komputerowego. Komputer posiada też własną semantykę, która zamienia maszynowe języki na czytelne dla użytkownika dane. Ważnym punktem referatu, była etyka systemów operacyjnych. Daniel Bełdowski przedstawił kwestie prawne związane z użytkowaniem sprzętu komputerowego. Szczególnie skupił się na prawach użytkownika i ich poważnych ograniczeniach, wynikających z regulaminów producentów. Przedstawił też założenia organizacji Free Software Foundation oraz idee pro-wolnościowej sieci. Wywiązała się bardzo interesująca dyskusja dotycząca wolności i bezpieczeństwa użytkowników sprzętu komputerowego i sieci.

Obecni byli:

P. Polak
P. Gumułka
D. Bełdowski
A. Sarosiek

Moralne dylematy samochodu?

Sztuczna inteligencja otacza nas coraz bardziej i dziwi coraz mniej. Inteligentne roboty wykonują coraz więcej ludzkich czynności lub pomagają ludziom, tam gdzie jest niebezpiecznie, uciążliwie bądź nużąco. Ostatnio źródłem emocji staje się koncepcja samochodu, który potrafi uczestniczyć w normalnym ruchu drogowym zarówno w mieście jak i na trasie. Odczytuje znaki, orientuje się na drodze, ocenia sytuację i unika niebezpiecznych sytuacji… Brzmi może nieco niewiarygodnie, ale prace projektu Google driveless car są już zaawansowane. Może być to przełomowe rozwiązanie dla osób niewidzących lub … fatalnych kierowców.

W przypadku w pełni autonomicznego samochodu pojawiają się jednak poważne problemy etyczne. Co zrobić, jeśli sytuacja niebezpieczna jest nieunikniona? Narazić pasażerów, czy motocyklistę jadącego z przeciwka? Te i inne problemy moralne znane są filozofom od dawna (choćby tzw. dylemat mostku).

Preparing for the end? (C) huffingtonpost.co.uk

Preparing for the end? (C) huffingtonpost.co.uk

Rozważania odnośnie etycznych dylematów robotów nie sposób prowadzić w odwerwaniu od zaskakująco dawnych praw robotów sformułowanych przez Isaaca Asimowa jeszcze w 1942 roku. Oto one:

  1. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.
  2. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.
  3. Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

Na rozgrzewkę do rozmyślań na temat moralnych dylematów związanych z samojeżdżącymi samochodami można warto zajrzeć do poniższego popularnego artykułu:

Should Robot Cars Be Programmed To Kill You If It Will Save More Lives?

Po rozgrzewce warto zajrzeć tutaj:

dr Patrick Lin, The Ethics of Saving Lives With Autonomous Cars Is Far Murkier Than You Think.