Monthly Archives: Listopad 2014

21. spotkanie – mit, światopogląd czy filozofia informatyki?

Kolejne spotkanie grupy odbyło się 13.11.2014 r. Referat o relacjach informatyki do myślenia mitologicznego, myślenia światopoglądowego oraz filozofii przedstawił Robert Janusz. Po referacie wywiązała się długa dyskusja.

loading

Fot. Pablo Barrera flickr.com (some rights reserved)

Autoreferat

Informatyka jest nauką dynamicznie rozwijającą się. Jej oddziaływanie – tak zewnętrzne, jak i wewnątrz społeczności informatyków – można określić na trzech poziomach: mitotwórcze, światopoglądowe oraz filozoficzne. Istnieją informatycy, których działalność przejawia poważne problemy moralne. Informatyka określa także dzisiejsze „społeczeństwo informacyjne”, którego światopogląd opiera się na bazach wiedzy bez podmiotu poznającego, realizujących Popperowską wizję „trzeciego świata” niszczonego od czasu do czasu przez wirusy tworzone przez mitycznie nastawionych informatyków. Informatyka oddziałuje także filozoficznie np. wtedy, gdy jej wytwory, przetwarzające szybko tylko zera i jedynki, porządkują nasz zagmatwany świat zmysłów i myśli, skracając nasz dystans i czas na drodze dochodzenia do prawdy, do wartości osobowych, do większego dobra i sensu.

Uczestnicy:

  1. R. Janusz
  2. A. Kłóś
  3. P. Polak
  4. J. Bugajski
  5. P. Gumułka
  6. M. Karolczak