Monthly Archives: Kwiecień 2015

25. spotkanie – cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych

16 kwietnia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone dyskusji nad zmianami w metodologii nauk eksperymentalnych wywołanymi wprowadzeniem skomputeryzowanych automatycznych urządzeń pomiarowych.

Leciejewski-Sławomir-Cyfrowa-rewolucja-w-badaniach-eksperymentalnychP. Polak przedstawił główne tezy rozprawy Sławomira Leciejewskiego pt. Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. W książce tej przedstawione zostały podstawy nowego eksperymentalizmu, które stały się punktem wyjścia do postawienia pytań o rolę skomputeryzowanych układów eksperymentalnych we współczesnej nauce. Według Autora rola ta jest istotna, a komputery są już niezastąpione jako narzędzie eksperymentów. S. Leciejewski stawia również tezę, że wprowadzenie cyfryzacji sygnału powoduje powstanie ważnych i nieuniknionych problemów epistemicznych — zwiększa się „odległość” między badanym przedmiotem a badaczem. Autor celnie wskazuje na zastanawiającą ślepotę dotychczasowej filozofii nauki i sugestywnie ukazuje, że proces który dokonał się w metodologii nauk eksperymentalnych słusznie można nazwać rewolucją z punktu widzenia najważniejszych koncepcji rewolucji naukowych. Po referacie wywiązała się długa i owocna dyskusja.

W spotkaniu brali udział:

1. Paweł Polak

2. Robert Janusz

3. Kamil Mamak

4. Roman Krzanowski