Monthly Archives: Listopad 2015

29. spotkanie – Ontologia informacji. Wybrane idee Krzysztofa Turka

ontology18 listopada odbyło się kolejne spotkanie grupy badawczej. Poświęcone zostało formalnej ontologii informacji. Roman Krzanowski przedstawił referat pt. Ku formalnej ontologii informacji. Wybrane-idee Krzysztofa Turka.

Mimo, że istnieje wiele teorii dotyczących ontologii świata lub konkretnych zjawisk, teorie przedstawiające ontologie informacji, należą do rzadkości. Brak odpowiedniej reprezentacji tego problemu jest spowodowany prawdopodobnie faktem, że pojęcie informacji związane jest mocno z telekomunikacją i informatyką. Badacze teorii informacji nie dostrzegają istoty informacji w rzeczywistym, otaczającym człowieka świecie.

Roman Krzanowski podczas swojego wykładu zaprezentował jedną z możliwości rozważania charakteru ontologii informacji. Wskazał, że aby taka ontologia została odpowiednio przyjęta, musiałaby poddawać się logicznej formalizacji. Próbę przedstawienia idei odnajdujemy w pomysłach Krzysztofa Turka. Turek zaproponował przyjęcie  teorii ontologii informacji jako koncepcję ściśle związaną z filozofią przyrody. Uznał, że to podejście może okazać się brakującym ogniwem w zestawie aksjomatów teorii mnogości. Prelegent przedstawił propozycje zbudowania formalnej ontologii informacji, która zawierałaby zarówno filozoficzną interpretację jak i reprezentację logiczno-formalną.

Wpis został przygotowany przy pomocy Romana Krzanowskiego.


imagesTowards a Formal Ontology of Information. Selected Ideas of Krzysztof Turek

by Roman Krzanowski

There are many ontologies of the world or of specific phenomena such as time, matter, space, and quantum mechanics. However, ontologies of information are rather rare. One of the reasons behind this is that information is most frequently associated with communication and computing, and not with ‘the furniture of the world’.

But what would be the nature of an ontology of information? For it to be of significant import it should be amenable to formalization in a logico-grammatical formalism. A candidate ontology satisfying such a requirement can be found in some of the ideas of K. Turek, presented in this paper. Turek outlines the ontology of information conceived of as a part of nature, and provides the ‘missing link’ to the Z axiomatic set theory, offering a proposal for developing a formal ontology of information both in its philosophical and logico-grammatical representations.

Filozofia w logice i informatyce – zaproszenie do dyskusji

Zapraszamy do dyskusji internetowych wokół referatów związanych z pierwszą edycją konferencji „Filozofia w logice i informatyce„. Ten nowoczesny sposób – mamy nadzieję – pozwoli na przedłużenie konferencji i uzupełnienie jej.

Pod adresem http://calculemus.org/fli/dyskusje/ istnieje możliwość włączenia się w dyskusje wokół wybranych referatów. Jeśli chcieliby Państwo podjąć dyskusję nad innymi referatami członków naszej grupy, prosimy o kontakt.

calculemuspw1

Informatyka a filozofia – nowa monografia zbiorowa

Informatyka_a_filozofia_cover6 listopada podczas konferencji „Filozofia w logice i  informatyce” miała swą nieformalną premierę nowa książka poświęcona filozofii informatyki. Monografia pt. Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego powstała w wyniku współpracy grupy „Filozofia w informatyce” z naukowcami z Politechniki Warszawskiej oraz ich współpracownikami z innych ośrodków.

Nie jest to pierwsza polska książka poświęcona filozofii informatyki, niemniej tym co wyróżnia tę pracę to próba ukazania aktualnego stanu badań i wytyczenie nowych dróg rozwoju dla tej refleksji w Polsce. Interdyscyplinarne grono podjęło różnorodne aspekty refleksji filozoficznej nad informatyką – od rozważań światopoglądowych, poprzez metodologiczne, związane z podstawami informatyki, po rozważania nad implikacjami filozoficznymi wybranych gałęzi tej dziedziny.

Niebawem rozpoczną się prace nad dwoma kolejnymi tomami, zatem warto śledzić losy tej zainaugurowanej właśnie serii wydawniczej.

Więcej informacji o publikacji można znaleźć na stronach wydawnictwa Politechniki Warszawskiej.

Reprezentanci naszej grupy są autorami (lub współautorami) następujących rozdziałów:

Rozdział 2. Od informatyki empirycznej ku informatyce ogólnej. Ewolucja świadomości metodologicznej (Paweł Polak) Rozdział 3. Czy teza Churcha ma jeszcze jakieś znaczenie dla informatyki? (Jerzy Mycka, Adam Olszewski)
Rozdział 7. Język, przekonania i komputer (Robert Piechowicz)
Rozdział 8. Biosemiotyczne inspiracje sztucznej inteligencji (Anna Sarosiek)

Zapraszamy do lektury i do dyskusji!

Zapowiedź: HOMO INFORMATICUS 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo

HOMO INFORMATICUS 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo

HI3-zaproszenie-212x300Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji zapraszają  w dniach 4-5  grudnia 2015 r. na ogólnopolską konferencję naukową HOMO INFORMATICUS 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo.

To już trzecia edycja interesującej konferencji interdyscyplinarnej, w której członkowie grupy „Filozofia w informatyce” będą brali udział jak w poprzednim roku.

W tej edycji organizatorzy zwracają uwagę na badanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. W obliczu gwałtownej ekspansji technik informatycznych w różnych obszarach kultury interdyscyplinarne analizy społecznego wymiaru rewolucji informatycznej są z pewnością bardzo potrzebne.

Termin nadsyłania zgłoszeń (temat oraz abstrakt): 10 listopada 2015 r.

Więcej informacji na ten temat na stronie organizatora.

by geralt (Public Domain)

by geralt (Public Domain)