Monthly Archives: Styczeń 2019

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Człowiek a/i/lub maszyna”

„Cielesność wirtualna” będzie tematem III konferencji naukowej z cyklu „Człowiek a/i/lub maszyna”, która odbędzie się w Katowicach, 25 kwietnia 2019 r. Konferencję organizuje Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki Instytutu Filozofii WNS UŚ oraz Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości WT UŚ.

Pytanie o conditio humana  w epoce informatyzacji i robotyzacji jest bardzo aktualne i wymaga wieloaspektowego podejścia. Interdyscyplinarna konferencja w tym roku podejmować będzie zagadnienie cielesności, z którym wiążą się m.in. następujące pytania:

  • o filozoficzne, teologiczne, kulturowe obrazy ciała i jego możliwości
  • o iluzoryczność ciała (aspekt ontologiczny i epistemologiczny)
  • o bezcielesną obecność w grach elektronicznych
  • o pararelne ciało i jego protezy
  • o podmiot i naturę doznań zmysłowych wirtualnie zapośredniczonych (realność czy symulowanie intensywoności, gwałtowności i wyrazistości doznań)

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać pod adresem (to także adres dla  zgłoszenia uczestnictwa): mariusz.wojewoda@us.edu.pl

człowiek-maszyna-us