Archiwa blogu

9. Spotkanie – Roberto Busa SJ i jego hiperteksty

Roberto_Busa_SJ

Roberto Busa (1913-2011)

9 maja 2013 r. odbyło się w Akademii Ignatianum kolejne spotkanie grupy. Referat „Roberto Busa SJ i jego hiperteksty” wygłosił Robert Janusz SJ. Po referacie odbyła się dyskusja W spotkaniu uczestniczyli:

  1. R. Janusz
  2. P. Polak
  3. A. Sarosiek
  4. S. Wilk

Autoreferat

Opierając się na moim artykule: „Roberto Busa i humanistyczna informatyka”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum XVIII (2012), ss. 91-106, przedstawiłem szersze omówienie i interpretację Busy koncepcji LD (Lingue Disciplinate). padre_Busa

LD są to „języki zdyscyplinowane”, które można rozumieć jako języki zachowujące prawdę o obiektach danej dziedziny (dyscypliny), a więc umożliwiające także przekłady między językami z klasy LD. Busa sądził, że nasze języki mają jakby korzeń we wspólnym „systemie leksykograficznym”, który stoi w opozycji do Babelu, jakim jest nieuporządkowane, fałszywe użycie języka. Niewątpliwie sygnałem takiego języka zdyscyplinowanego jest matematyka, która jest zrozumiała i uprawiana przez ludzi pokojowo i w każdej kulturze. Busa wierzył, że w końcu da się określić matematycznie wszystkie ludzkie wyrażenia, ale ludzkość jest dopiero u początku tej drogi. Nasz język jedynie sygnalizuje te obszary, które można eksplorować i wyrażać w językach zdyscyplinowanych, prawdziwych, naukowych. Busowskie hiperteksty to nie tyle dzisiejsze internetowe „odsyłacze”, ale obiektywna sieć logicznych znaczeń, w jakie tekst (znaki, programy, system logiczno-matematyczny) wchodzi w relację całościową z człowiekiem (lingwistą, programistą, uczonym) i otaczającym go światem. Można, dzięki poprawnie uprawianym naukom, obejść niszczący Babel.

Robert Janusz SJ