Archiwa blogu

Konferencja Machine Ethics and Machine Law

W dniach 18-19 listopada, w Krakowie, odbędzie się konferencja poświęcona badaniom kwestii etycznych i prawnych związanych z sztucznymi systemami.

Celem konferencji jest przedstawienie różnych perspektyw: filozofii i etyki, prawa, robotyki i kognitywistyki. Organizatorzy konferencji wyrażają nadzieję, że wymiana idei między naukowcami z różnych dziedzin może poszerzyć zagadnienia dotyczące moralnego i prawnego wymiaru sztucznej inteligencji oraz pozwoli na współpracę.

hand-697264_1280.png

Strona konferencji znajduje się pod adresem :

Machine Ethics and Machine Law

 

 

 

 

 

23. spotkanie – etyka informacji

18qm7mlihns27jpg

Jak co miesiąc, tak i w styczniu, odbyło się kolejne spotkanie grupy. Tym razem zostało poświęcone problemom związanym z teorią informacji. Podczas spotkania referat pod tytułem: Etyka Informacji. Próba Zarysu Podstawowych Problemów, wygłosił Roman Krzanowski.

W swoim wystąpieniu, Roman Krzanowski przedstawił ważne, chociaż rzadko poruszane problemy, związane z etyką informacji. Wykazał, że we współczesnym świecie, informacja nabiera coraz szerszego znaczenia, stając się jednym z podstawowych problemów. Podjął próbę systematyzacji dotychczasowych teorii, oraz poddał je krytycznej analizie. Zaproponował również nowe ujęcie, przedstawiające perspektywę etyczną. 

Wystąpienie wywołało ciekawą dyskusję, w której pojawiły się pytania o możliwości kwantyfikowania informacji, o wymiar aksjologiczny oraz znaczenie informacji dla człowieka żyjącego w erze informacyjnego przełomu.

W celu bliższego przyjrzenia się problematyce przedstawionej na spotkaniu, prezentacja Etyka Informacji. Próba Zarysu Podstawowych Problemów, autorstwa Romana Krzanowskiego, została udostępniona w tym miejscu.

W spotkaniu uczestniczyli (kolejność alfabetyczna)

  1. P. Gumułka
  2. R. Janusz
  3. R. Krzanowski
  4. P. Polak
  5. A. Sarosiek
  6. W. Zasada

 

19. spotkanie – Filozoficzne aspekty systemów operacyjnych

IT-Support-Operating-System29 maja odbyło się w Akademii Ignatianum spotkanie grupy. Tym razem zostało poświęcone filozoficznym aspektom związanym z systemami operacyjnymi. Problem ten przedstawił Daniel Bełdowski.

Na początku, Daniel Bełdowski zapoznał zebranych z funkcjami, jakie pełną systemy operacyjne. Zaprezentował też ich rodzaje i własności. Systemy operacyjne nie tylko mają za zadanie stworzenie wirtualnej maszyny i udostępnienie środowiska dla innych programów, lecz przede wszystkim pełnią rolę pośrednika między użytkownikiem a sprzętem. Ciekawą kwestią jest wielowarstwowa rzeczywistość, która skrywa się pod działaniem systemów operacyjnych. Ukryte przed użytkownikiem realizacje procesów tworzą różne typy bytów, które zmuszają do refleksji nad ontologią sprzętu komputerowego. Komputer posiada też własną semantykę, która zamienia maszynowe języki na czytelne dla użytkownika dane. Ważnym punktem referatu, była etyka systemów operacyjnych. Daniel Bełdowski przedstawił kwestie prawne związane z użytkowaniem sprzętu komputerowego. Szczególnie skupił się na prawach użytkownika i ich poważnych ograniczeniach, wynikających z regulaminów producentów. Przedstawił też założenia organizacji Free Software Foundation oraz idee pro-wolnościowej sieci. Wywiązała się bardzo interesująca dyskusja dotycząca wolności i bezpieczeństwa użytkowników sprzętu komputerowego i sieci.

Obecni byli:

P. Polak
P. Gumułka
D. Bełdowski
A. Sarosiek