Archiwa blogu

12. spotkanie

21 listopada w Akademii Ignatianum odbyło się kolejne spotkanie human-brain-projectgrupy. W  jego trakcie Anna Sarosiek wygłosiła referat „Human Brain Project – neuromorficzny system inteligentny?” Wywołał on ciekawą dyskusję, dotyczącą założeń twórców projektu i skutków, które wyniknąć mogą po jego powstaniu.

W spotkaniu uczestniczyli:

R. Janusz

P. Polak

R. Piechowicz

M. Wilkowska

P. Urbańczyk

S. Wilk

P. Gumułka

J. Bugajski

A. Sarosiek

Human Brain Project to finansowane przez Unię Europejską prace nad stworzeniem działającego modelu ludzkiego mózgu. Badania są koordynowane przez Henry’ego Markrama, w Politechnice w Lozannie (EPFL), w Szwajcarii. Ponadto uczestniczy w nich 135 innych grup badawczych z całej Europy.

Główną ideą twórców projektu jest mapowanie mózgu, niemożliwe z przyczyn etycznych lub technicznych przy pomocy metod eksperymentalnych. Badacze mają nadzieję odkryć szczegółowe mechanizmy działające na każdym poziomie (geny, komórki, układy) i ostatecznie prowadzące do poznania i zachowania. Liczą również na to, że w dłuższej perspektywie, model pozwoli na symulowanie chorób psychicznych, co ma doprowadzić do rozwoju badań medycznych, projektowania zabiegów i zindywidualizowanego leczenia, a tym samym do zmniejszenia ludzkiego cierpienia związanego z chorobą i kosztami ponoszonymi w jej trakcie. Istotnym celem projektu jest powstanie nowych neuromorficznych metod obliczeniowych, które mogłyby doprowadzić do zmiany paradygmatu w informatyce i rozpocząć nową erę badań nad systemami inteligentnymi.

Projekt budzi wiele dyskusji i kontrowersji. Najważniejsze z nich dotyczą źródeł mocy obliczeniowej, którymi obecnie nie dysponujemy. Pojawiają się również pytania, które zmuszają nas do zastanowienia się, czy wyizolowany od ciała i środowiska model będzie mógł właściwie funkcjonować.