Archiwa blogu

19. spotkanie – Filozoficzne aspekty systemów operacyjnych

IT-Support-Operating-System29 maja odbyło się w Akademii Ignatianum spotkanie grupy. Tym razem zostało poświęcone filozoficznym aspektom związanym z systemami operacyjnymi. Problem ten przedstawił Daniel Bełdowski.

Na początku, Daniel Bełdowski zapoznał zebranych z funkcjami, jakie pełną systemy operacyjne. Zaprezentował też ich rodzaje i własności. Systemy operacyjne nie tylko mają za zadanie stworzenie wirtualnej maszyny i udostępnienie środowiska dla innych programów, lecz przede wszystkim pełnią rolę pośrednika między użytkownikiem a sprzętem. Ciekawą kwestią jest wielowarstwowa rzeczywistość, która skrywa się pod działaniem systemów operacyjnych. Ukryte przed użytkownikiem realizacje procesów tworzą różne typy bytów, które zmuszają do refleksji nad ontologią sprzętu komputerowego. Komputer posiada też własną semantykę, która zamienia maszynowe języki na czytelne dla użytkownika dane. Ważnym punktem referatu, była etyka systemów operacyjnych. Daniel Bełdowski przedstawił kwestie prawne związane z użytkowaniem sprzętu komputerowego. Szczególnie skupił się na prawach użytkownika i ich poważnych ograniczeniach, wynikających z regulaminów producentów. Przedstawił też założenia organizacji Free Software Foundation oraz idee pro-wolnościowej sieci. Wywiązała się bardzo interesująca dyskusja dotycząca wolności i bezpieczeństwa użytkowników sprzętu komputerowego i sieci.

Obecni byli:

P. Polak
P. Gumułka
D. Bełdowski
A. Sarosiek