Archiwa blogu

4. spotkanie

Spotkanie odbyło się 8 XI 2012 r. i  zostało poświęcone następującym kwestiom:

 1. Dyskusja nad możliwością wykorzystania technik sztucznej inteligencji we wspomaganiu badań naukowych w filozofii (ogólnie: w humanistyce)

  Leonardo Torres y Quevedo (1852-1936)

  Leonardo Torres y Quevedo (1852-1936)

 2. Referat P. Urbańczyka Koncepcja automatyzacji Torresa y Quevedo jako przyczynek do rozwoju computer science. Referat o charakterze historycznym podejmował analizę dokonań zapomnianego dziś prekursora automatyki i sztucznej inteligencji Leonarda Torresa y Quevedo. W referacie ukazano szczegółowo dorobek  L. Torresa y Quevedo, ukazując zaczątki nowoczesnych idei ważny z punktu widzenia dalszego rozwoju informatyki. Poddano również analizie – dotychczas nie badane – filozoficzne założenia przyjmowane przez autora „Eseju o automatyce”.
  Po referacie odbyła się dyskusja na temat znaczenia dorobku L. Torresa y Quevedo dla automatyki. Szczególne kontrowersje budziło to, że badacz ten nie konstruował maszyn z wymiennym programem. W tym kontekście wiele pytań budziła kwestia w jakim stopniu badacz ten inspirował się pomysłami Ch. Babbage’a i dlaczego odrzucił ogólne pomysły brytyjskiego matematyka, mimo że były mu znane.

Do pobrania: prezentacja do referatu w formacie PDF.

W spotkaniu brali udział:

 1. R. Janusz
 2. R. Piechowicz
 3. P. Polak
 4. A. Sadowska
 5. P. Urbańczyk
 6. M. Wilkowska

Następne spotkanie odbędzie się w czwartek 6 grudnia 2012 r.