Archiwa blogu

11. spotkanie.

Structure_Paris_les_HallesSpotkanie inaugurujące nowy cykl po przerwie wakacyjnej odbyło się, wedle tradycji, w Akademii Ignatianum, 17 października b. r. Jego uczestnikami byli:

1. R. Janusz
2. R. Piechowicz
3. P. Polak
4. P. Urbańczyk
5. M. Wilkowska

Referat otwierający wygłosił dr Robert Piechowicz. Wystąpienie poruszało tematykę logiki wypowiedzi i problemów związanych z ich systematyzowaniem. Waga problemu jest o tyle duża, że wypowiedzi ludzkie osadzone są w kontekście, którego nie sposób ignorować przy tworzeniu takowego systemu logicznego. Oznacza to, że nie wystarczająca będzie analiza samych zdań wyciągniętych z kontekstu, w jakim[-ich] zostały wypowiedziane. Z tego względu można oczekiwać, że prawa logiczne odnoszące się do zdań nie znajdą pełnego odzwierciedlenia w przypadku wypowiedzi. W celu nakreślenia szerszego tła dla omawianego problemu został zrekonstruowany oraz poddany krytyce system L-U stworzony przez Athanassiosa Tzuovarasa. Następnie przedstawiono oraz wskazano zasadnicze mankamenty systemu LI autorstwa Marka Tokarza. Ostatecznie pokazane były tezy dedukowalne z formalnego odpowiednika Maksymy Jakości (w sensie Grice’a) oraz zasugerowane braki występujące w tak pomyślanym systemie. Szersze omówienie referatu sporządzone przez samego prelegenta można znaleźć tutaj.

Regularne spotkanie grupy Filozofii w informatyce, planowane jest na dzień 21 listopada.

Na dzień 23 listopada 2013r., natomiast, planowane jest spotkanie gościnne u grupy PhilPhysGroup, która działa przy krakowskiej AGH.  Będzie to czas sporu filozofów z umysłami ścisłymi, który nastąpi podczas referatu prof. Krzysztofa Maślanki. Wykład będzie dotyczy obalenia stuletniej hipotezy Mertensa w teorii liczb przez A.M. Odlyzko i H. te Riele za pomocą komputera.