Archiwa blogu

Filozofia i Matrix – Powrót do źródła

W swojej książce, C:\>Czym jest wirtualność. Matrix jak model rzeczywistości wirtualnej_, Jacek Gurczyński napisał: „… rzeczywistość wirtualna jest pewnym rodzajem rzeczywistości funkcjonalnie odpowiadającym światu realnemu lub nawet go przewyższającym (egzystencjalnie, funkcjonalnie, jak również pod względem możliwości przeżywania doświadczeń – tych znanych nam ze świata realnego, jak i tych, które dotychczas pozostawały jedynie w sferze wyobrażeń lub fikcji).”

 

W filmie, William Irwin zebrał wypowiedzi kilku filozofów. Starają się oni przedstawić ontologiczne pytania, które odnajdują w fabule braci Wachowskich. Czym jest rzeczywistość i jak ją zdefiniować? Pojawiają się tu podsumowania klasycznych odpowiedzi na kartezjański sceptycyzm (David Mitsuo Nixon) jak i  całkowite odrzucenie materializmu (Daniel Barwick). Przedstawione są również wypowiedzi chrześcijańskich i buddyjskich myślicieli. Matrix nie umknął też uwadze współczesnych komentatorów pop-kultury (Slavoj Žižek), przedstawiających przewrotną wizję współczesnej ludzkiej kondycji.