dr hab. Paweł Polak (UPJPII)

Działalność:

 • Filozof i historyk nauki
 • Adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody na na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (m.in. wykłady z Computer Science na specjalności Filozofia Umysłu i Kognitywistyka).
 • Kierownik zespołu badawczego Filozofia informatyki w ramach Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejęstności
 • Członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych
 • Redaktor naczelny czasopisma Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 
 • Członek redakcji czasopisma Semina Scientiarum

Zainteresowania naukowe:

 • Historia filozofii polskiej (specjalność: filozofia przyrody)
 • Filozofia computer science
 • Historia nauki polskiej
 • Relacje nauka-wiara
 • Filozoficzna problematyka czasu i przestrzeni
 • Filozoficzne implikacje teorii chaosu deterministycznego
 • Relacje technika-filozofia